Аяллын зардал: Тур баазын нэг хүнд ногдох (рупид)

Баяр наадмын үеэр ханшийн доод хэмжээ хүчин төгөлдөр биш (Durga puja period, New year & Chistmass period, Үндэсний баярын өдөр, Рата йатра Хуга, Холи үе)

Нэг хүнд ногдох зардал Төслийн өрөө Стандарт зочид буудал Deluxe зочид буудал Тансаг зэрэглэлийн зочид буудал
02 Persons 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
04 Persons 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
06 Persons 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
08 Persons 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
10 Persons 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
Нэмэлт ор 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00