Дуудлага хүсэх

Захиалгын бодлого:

  • Оршин суугч бус Энэтхэг / Гадаад жуулчдыг паспорт болон VISA хүчинтэй байх ёстой.
  • Энэтхэгийн иргэд Check in -д үйлдвэрлэхийн тулд хүчин төгөлдөр Photo ID нотолгоо хийх.
  • Захиалга өгөх баталгаажуулалт нь захиалга өгөх үед 100% урьдчилсан төлбөрийг хүлээн авна.