Захиалгын бодлого:

  • Оршин суугч бус Энэтхэг / Гадаад жуулчдыг паспорт болон VISA хүчинтэй байх ёстой.
  • Энэтхэгийн иргэд Check in -д үйлдвэрлэхийн тулд хүчин төгөлдөр Photo ID нотолгоо хийх.
  • Захиалга өгөх баталгаажуулалт нь захиалга өгөх үед 100% урьдчилсан төлбөрийг хүлээн авна.
[ninja_form id = "3"]
Дуудлага хүсэх

БИЧИГ БУУРУУЛАХ хүсэлт

Дуудлага хийх хүсэлт гаргахын тулд доор дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулаад бид аль болох түргэн холбоо барина.